Archive for October 9th, 2013

Internettroll

Garfield, den mest tröttsamma kommenteraren på corren.se